Predstavitev
Smo majhen, vendar kljub vsemu dovolj velik kolektiv, da ustvarimo tisto, kar smo si zadali.
Zaposlenih nas je 16 kvalificiranih delavcev.

Opravljamo pogrebne storitve, prodajo pogrebne opreme, vzdrževanje pokopališč in zelenic, ter tudi odstranjujemo sneg ( zimsko službo). To dejavnost opravljamo že enajsto leto. Opravljamo tudi prevoze doma in v tujini.

V času od ustanovitve do danes smo uspeli zagotoviti opravljanje dejavnosti na veliko pokopališčih na celotnem področju Prekmurja.