V primeru izgube bližnjega
Ko se izživijo vroči poletni dnevi, ko obrodi in se osuje sončno zlata jesen, ter se začne čez svet razpredati makrobna koprena predzimske otožnosti, se začne čas, ki sam po sebi kliče po globjem premisleku. To je tudi čas, ko se uzremo - pogosto z bojaznijo, nelagodjem nekoliko v ozadju, pa čeprav navzoča v našem življenju - smrt. Spomnimo se tistih, ki so bili nekoč z nami, seveda so še zdaj v naših srcih.

Pridejo trenutki, ko postanemo nemočni nad usodo. Ob izgubi najbližjih smo Vam v pomoč s prijazno besedo tolažbe in celotnimi storitvami opravljenimi z največjo pieteto.

V teh težkih trenutkih Vam nudimo:

 • ureditev vse potrebne dokumentacije ( tudi v tujini na konzularnih predstavništvih Slovenije in drugih konzularnih predstavništvih, brez prisotnosti svojcev )
 • oblačenje pokojnega
 • prevoz pokojnega na dom ali v mrliško vežo
 • postavitev mrliškega odra na dom
 • izkop in zasip ter dekoracija groba ( tudi žarni )
 • tiskanje part
 • prevoz pogreba po želji tudi vencev
 • posredovanje pri fotografiranju pogreba
 • posredovanje pri snemanju pogreba
 • prevoz v tujino
 • ozvočenje na pogrebu
 • spremljanje na pogrebu- pogrebec
 • ureditev objave po radiu
 • ureditev objave osmrtnice v sredstvih javnega obveščanja
 • sprejem naročil za cvetje, vence
 • uporaba hladilnega pokrova
 • prva ureditev groba- odvoz vencev
 • ostala dodatna dela po želji svojcev
 • opravljamo tudi pogrebe preko Socialne službe
 • v sodelovanju s policijo upravljamo tudi intervencije ( odvoz pokojnika s kraja nesreče )

Na podlagi 171 čl.Zakona o Splošnem upravnem postopku ( Ur.l št.47/86) smo registrirani tudi za opravljanje prekopov pokojnih.

Imamo tudi veliko izbiro pogrebne opreme:

 • krste
 • žare
 • pregrinjala za krste
 • križi
 • sveče
 • ostala pogrebna oprema